Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều động, bổ nhiệm công chức

(15:01 | 13/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 111_QD-UBND.signed điều động, bổ nhiệm (Danh Phúc).pdf