Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc thay đổi tên miền đối với Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

(14:01 | 03/05/2018)

2018-05-03 (3).png 

2018-05-03 (4).png


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 36-STTTT-CNTT thay đổi tên miền đối với Cổng,Trang thông tin điện tử.pdf