TIN NỔI BẬT:
Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhận dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại huyện An Biên  *  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024  *  Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây  *  Thư Chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên giang  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2024  *  Hội thi gói nấu bánh tét của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả “Tết Quân - Dân” năm 2024  *  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang: Qua 05 năm triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024  *  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín...  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc (Từ ngày 04/3/2016 đến 10/04/2016

(09:47 | 05/04/2016)

  

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

04/04/2016

Đi công tác huyện Giang Thành

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ ba,

05/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Dự họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây do Ban Chỉ Đạo TNB tổ chức tại Cần Thơ

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ tư

06/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ năm,

07/04/2016

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Thứ sáu

08/04/2016

 

Buổi sáng: Họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Tham gia Đoàn Ban chỉ Đạo Tây Nam Bộ chúc Tết mốt số chùa trong tỉnh

Thứ bảy

09/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

Chủ nhật

10/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Kiên Lương