Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(10:09 | 27/06/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xem chi tiết Nghị định số 38/2023/NĐ-CP đính kèm tại đây!

Cao Hoàng (Phòng KHTH&CSDT)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38-2023-nd-cp-sua-doi-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-27-2022.pdf