Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

(16:01 | 24/03/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 48_KH-UBND.pdf